Přispějte na opravu další kulturní nebo přírodní památky na Českokamenicku. VÍCE INFORMACÍ ZDE.

 

Zeckertův kříž v Kunraticích

„Zeckertův kříž“ dodnes připomíná tragickou událost při, které v noci na 14. 11. 1766 spadl na Alter Weg s koně studenecký rychtář Christian Zeckert (* 25. 7. 1735) a na místě zde zemřel. 
 

Na paměť svého staršího bratra dala kříž nainstalovat paní Apollonia Richterová, rozená Zeckertová, manželka Johanna Antona Richtera, rychtáře v Liščím. Dne 25. 5. 1763 předčasně ovdověla a už po necelém půl roce - 16. 10. 1763 - se znovu provdala za Johanna Jakoba Endlera (asi z Brtníků) a učinila z něj „dědičného a lenního rychtáře v Liščím“.
 

Od úmrtí významného studeneckého rychtáře Christiana Zeckerta uplyne 14. listopadu roku 2018 již 252 let. Bylo krásné při této příležitosti požehnat nově obnovenému votivnímu kříži. Požehnání obnovené památky provedl J. M. can. Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici, čestný kanovník kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích a terciář dominikánského řádu.
 

Rekonstrukci prováděl pan BcA. Jan Fedorčák z České Lípy za spoluúčasti kováře Josefa Skuhravého ze Žandova, který dělal kovářské práce. Malbu provedl malíř pan Michal Janovský z České Lípy. Odborný dohled měl pan Jiří Belis.
 

Projekt byl financován z grantu Nadace OF „Opomíjené památky“ 2018 a nadačního příspěvku 30. OGK ÚKN v oblasti podpory „Moje obec, můj kraj, můj domov“ z prostředků Fondu AIR PRODUCTS při Ústecké komunitní nadaci. Dále byl pokryt z prostředků Obecního úřadu Kunratice a z dalších finančních prostředků SPS získaných od soukromých dárců - Renaty Hergetové, Kateřiny Fabichové, Zuzany a Vladimíra Kuželových, Martiny Nádvorníkové, Martina Prokopa, Jitky Štraubové, Filipa Toušky a Miluše a Vlastimila Vrtílkových.
 

Bez dotační finanční podpory a finančních soukromých darů by se nikdy tato překrásná drobná památka proměny nedočkala. Děkujeme vám.
 

Občanské sdružení pod Studencem, e-mail: info@podstudencem.cz, tel.: 725 240 048

 

  

     

     

  
   
    
        
  

  

  

  

 

Projekt obnovy drobných kulturních a přírodních památek realizujeme za přispění sponzorů a dárců.

Bez pomoci vás - sponzorů, ale i drobných dárců bychom nebyli schopni dokončit jednotlivé projekty obnov kulturních a přírodních památek.