Kontakty:

 

 

 

Spolek pod Studencem
 
IČO: 270 56 864
 
Janáčkova 207
407 21  Česká Kamenice
 
  
mobil:
+420 725 240 048 - Jitka Tůmová, předsedkyně výkonného výboru
+420 776 224 829 - Hana Michálková, místopředsedkyně výkonného výboru
 
email: info@podstudencem.cz
 
www.podstudencem.cz
www.virtualniCESKOKAMENICKO.cz
www.bitvapodstudencem.cz
www.rozhlednastudenec.cz


 

 

 

 

 

 


 

 

Projekt obnovy drobných kulturních a přírodních památek realizujeme za přispění sponzorů a dárců.

Bez pomoci vás - sponzorů, ale i drobných dárců bychom nebyli schopni dokončit jednotlivé projekty obnov kulturních a přírodních památek.