Přispějte na opravu další kulturní nebo přírodní památky na Českokamenicku. VÍCE INFORMACÍ ZDE.

 

Kříž s kamenným podstavcem z roku 1882 v obci Líska/Česká Kamenice

V rámci projektu „Naslouchejte hlasu venkova“ – probíhajícího 2009 – 2011 z finančních prostředků Central Europe Programme, ERDF - došlo ke zmapování potenciálu místního kulturního dědictví. Konkrétně ke zmapování památek lidové zbožnosti na území Českého Švýcarska (pasportizace skalních pískovcových kaplí a pomníčků, křížků, drobných kaplí a božích muk v krajině, které nejsou prohlášeny za kulturní památku). Podrobně byla zpracována projektová dokumentace v celkovém počtu 50 vybraných drobných sakrálních památek (hodnota projektu - 1,5 mil. Kč). Následná potřebná obnova zmapovaných objektů byla provedena pouze u 27 vybraných drobných sakrálních památek z nich. Proběhla realizace investiční akce z dotace za více než 2,5 mil. Kč ve vybraných obcích Českého Švýcarska (Česká Kamenice, Děčín /pouze místní část Dolní Žleb/, Dolní Poustevna, Doubice, Hřensko, Chřibská, Janov, Jetřichovice, Krásná Lípa, Mikulášovice, Růžová a Staré Křečany). Aby nebyly znehodnoceny výsledky a náklady celého rozsáhlého a značně nákladného projektu a aby byla provedená pasportizace drobných sakrálních památek využita k dalším obnovám památek, bylo doporučeno, aby byly postupně obnovovány díky obcím a také dobrovolnické činnosti, například NNO, které se zabývají touto záslužnou činností a působí v místě zmapovaného území Ústeckého kraje. Občanské sdružení pod Studencem má v současnosti 74 členů, z nichž je 31 občanů z obce Líska, která patří do kompetence městského úřadu Česká Kamenice. 

Náklady na obnovu kříže přesáhly 60 tisíc korun a byly investovány občanským družením a za finanční podpory Nadace OF (Opomíjené památky č. projektu 2/2012) a Ústecké komunitní nadace (v rámci 22. otevřeného grantového kola v oblasti podpory - Moje obec, můj kraj, můj domov - podpořeného firmou Centropol.

Oběma donátorům velmi děkujeme za laskavou pomoc a podporu. Bez jejich pomoci bychom tento projekt nebyli v žádném případě schopni realizovat. Žádost o dotaci podávalo OspS celkem šestkrát. Několikrát teprve tito dva donátoři vyslyšeli volání o finanční podporu nezbytnou k provedení opravy drobné sakrální památky. 

Ústecké komunitní nadaci gratulujeme k významnému výročí 20. výročí trvání činnosti nadace. Nadace se stala pro Občanské sdružení pod Studencem zcela prvním donátorem v roce 2007, kdy nás podpořila při obnově kulturní památky -  rozhledny na Studenci. V plnění dalších projektů je pro sdružení Ústecká komunitní nadace zcela zásadním podporovatelem. 

Křížek u malého parkoviště pro návštěvníky rozhledny na Studenci a přírodní rezervace Zlatý vrch v Horní Lísce České Kamenici opět stojí po opravě na svém původním místě. V „Den české státnosti“ 28. 9. 2013 proběhla v 10 hodin dopoledne malá slavnost požehnání památky lidové zbožnosti a odhalení modelu rozhledny v Horní Lísce/České Kamenici. 

 
 

       
       


 

 

 

Projekt obnovy drobných kulturních a přírodních památek realizujeme za přispění sponzorů a dárců.

Bez pomoci vás - sponzorů, ale i drobných dárců bychom nebyli schopni dokončit jednotlivé projekty obnov kulturních a přírodních památek.