Přispějte na opravu další kulturní nebo přírodní památky na Českokamenicku. VÍCE INFORMACÍ ZDE.

 

Austenův kříž (Kříž Zastavení sv. Michaela)

Na vrcholu Hluboké rokle mezi Lipnicí a Studeným na bývalém selském pozemku Antona Seidla ze statku čp. 50 ve Studeném stojí zastavení sv. Archanděla Michaela. Kříž měl kamenný sokl, nesl plechovou malovanou siluetu s vyobrazením sv. Michaela. Později se zastavení začalo říkat "Austenův kříž" a jeho zřízení začalo být datováno rokem 1805. 

Dle vyjádření Mgr. N. Belisové se v rámci Děčínska jednalo o jistou raritu; není doposud znám jiný případ, kdy by se sv. Michael objevil jako centrální motiv malované plechové siluety. Zcela jednoznačně se zde uplatňoval dosti omezený výběr námětů: ukřižovaný Kristus, kalvarijní skupina (Panna Marie, Jan, Máří Magdalena); trojice "Marií" … atd. Vysvětlení pro zobrazení sv. Michaela, mimo jiné patrona vojáků, bitev, nemocných a umírajících a důležité postavy při Posledním soudu (schéma "vážení duší") jsme dosud nenašli. Archivní záznam z roku 1759 orientačně uvádí v tomto prostoru "St. Michael". 

Po odsunu původního obyvatelstva drobná sakrální památka rychle chátrala. Koncem 20. století byl do kamenného podstavce zasazen malý křížek. Jeho původním místem byla zvonička márnice na místním hřbitově. Neudržovaný objekt bývalé márnice byl stržen počátkem sedmdesátých let 20. století a křížek zůstal pohozen v prostoru zdevastovaného hřbitova. Nalezl jej pan E. Náhlík z České Kamenice a křížek zasadil do prázdného soklu po vyobrazení sv. Michaela. Díky tomu se křížek zachoval jako jediný pozůstatek po pietním místu obyvatelstva obou obcí Studeného a Lipnice, které dnes již připomíná jen hlouček stromů v louce nedaleko odtud. 

Počátkem září roku 2011 byl obnovený "Austenův kříž" s vyobrazením sv. Michaela nově nainstalován. Kříž nechaly obnovit restaurátorem panem Janem Pokorným z Děčína LESY ČR, s. p., o památku pečují členové OspS.

  


 

 

Projekt obnovy drobných kulturních a přírodních památek realizujeme za přispění sponzorů a dárců.

Bez pomoci vás - sponzorů, ale i drobných dárců bychom nebyli schopni dokončit jednotlivé projekty obnov kulturních a přírodních památek.